Metilen Klorür

Diklorometan (DCM veya metilen klorür), CH2CI2 formülüne sahip organik bir bileşiktir.

Açıklama

FORMÜL: CH2Cl2

AMB: 270 KG VARİL

Diklorometan (DCM veya metilen klorür), CH2CI2 formülüne sahip organik bir bileşiktir. Orta derecede tatlı bir aromaya sahip bu renksiz, uçucu sıvı, yaygın olarak bir çözücü olarak kullanılır. Su ile karışabilir olmasa da, birçok organik çözücü ile karışabilir. Diklorometanın en iyi bilinen uygulamalarından biri içki kuşu ısı motorudur.

Doğal diklorometan kaynakları arasında okyanus kaynakları, makroalgler, sulak alanlar ve yanardağlar bulunur. Bununla birlikte, çevredeki diklorometan çoğunluğu endüstriyel emisyonların bir sonucudur.