Baryum Klorür

FORMÜL : BaCl2

AMB: 25 KG TORBA

Baryum klorür, baryum hidroksit veya baryum karbonattan hazırlanabilir. Oda sıcaklığında beyaz parlak monoklinik kristal, kokusuz, acı ve tuzludur. Suda çözünür, aseton, etanol ve eterde çözünmez, asit, sülfürik asitte az çözünür. Baryum klorür sulu solüsyondan kristalleştirme genellikle iki kristal su içerir.

113 ° C’ye ısıtıldığında, kristal suyu kaybeder ve susuz baryum klorür olur, beyaz tozdur. SO42-iyonların tanımlanması ve ayrılması, esas olarak baryum tuzları ve pigmentlerin üretimi için kullanılan tuzlu suyun arıtılması için kullanılabilir, ayrıca sert su yumuşatıcı olarak kullanılabilir, yün ve deri sanayinde mordan, bitki zararlılarını kontrol altına almaya yönelik zirai mücadele maddeleri.

Endüstriyel baryum klorürün hazırlanması baryum sülfat barit, kömür ve kalsiyum klorürün yüksek bileşenlerini içeren malzeme olarak baryum klorür hazırlanır ve baryum klorür elde etmek için kalsine edilir.