Amonyum Klorür BASF

FORMÜL : NH4Cl

AMB: 25 KG TORBA

Suda yüksek oranda çözünen, beyaz kristallere sahip bir tuzdur, Çözeltileri hafif asidiktir. Amonyum klorür, hidroklorik asit ve amonyak arasında gerçekleşen reaksiyonla üretilir. Bu kimyasal halk arasında bilinen adı Nişadırdır. Yapı itibari ile kristal yapılı bir çeşit tuzdur.

Açıklama

FORMÜL : NH4Cl

AMB: 25 KG TORBA

Suda yüksek oranda çözünen, beyaz kristallere sahip bir tuzdur, Çözeltileri hafif asidiktir. Amonyum klorür, hidroklorik asit ve amonyak arasında gerçekleşen reaksiyonla üretilir. Bu kimyasal halk arasında bilinen adı Nişadırdır. Yapı itibari ile kristal yapılı bir çeşit tuzdur.

Özellikle sodyum karbonat üretiminde amonyak soda prosesinde bir yan ürün olarak elde edilir. Suda kolaylıkla çözünür, kolaylıkla hafif asidik çözelti oluşturur. Amonyak kaynağı olarak kullanılabilir. Amonyum perklorat üretiminde kullanılır.

Diğer uygulamaları; kuru pilde elektrolit olarak, çinko kaplama ve kalaylamada dekapajlama ajanı olarak, metallerden oksit kaplamaları ayırmak için lehimleme akışları olarak ve lehimlerin yapışmasını iyileştirme olarak sıralanabilir.